Bundle Template

วางแผนค่าใช้จ่ายรายเดือน & วางแผนชำระหนี้เพื่อปิดยอด

คลิปแนะนำวิธีใช้งาน Template

แนะนำวิธีใช้งาน Template

- การเปิดไฟล์ Template -

- การเปลี่ยนชื่อ Template -

- การลบข้อมูลที่กรอกผิด -

- การบันทึกรายรับยกมา -

- การพิมพ์วันที่สำหรับ iPad/Tablet -

Bundle Template มีทั้งหมด 7 หน้าที่ด้านล่างของหน้าจอ สามารถคลิกที่แท็บด้านล่างเพื่อสลับไปยังหน้าที่ต้องการได้

หน้า ตั้งค่า (1)

หน้า ตั้งค่า (2)

หน้า ภาพรวมหนี้สิน

หน้า วางแผนรายเดือน

หน้า ภาพรวมค่าใช้จ่าย

หน้า ปฏิทิน

หน้า บันทึกธุรกรรมรายวัน

หลังจากบันทึกธุรกรรมแล้ว กลับไปดูภาพรวมแต่ละหน้า

หน้า ภาพรวมหนี้สิน

หน้า ภาพรวมค่าใช้จ่าย

หน้า ปฏิทิน

- การเปิด Template ที่บันทึกข้อมูลไว้ -

หากต้องการสอบถามวิธีใช้งานเพิ่มเติม หรือแนะนำข้อมูลเพื่อพัฒนา Template ในอนาคต สามารถคลิกปุ่มด้านล่างนี้เพื่อพูดคุยกับร้านค้า

Re-Good Life จัดการปัญหาได้ง่ายเมื่อได้วางแผนล่วงหน้า แล้วชีวิตจะ Re- กลับไปยังจุดที่ดีได้อีกครั้ง

825/112 ถนนพระราม 9 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อเรา